Torrent

Senyal de l'avinguda del País Valencià corregida amb grafitti a Torrent, dies abans del canvi de nom d'aquest carrer.

03/06/2013 -  .

Autor: Pere Rossell