Joan Trillas

Joan Trillas

L’APUNT

Generar residus per anar-los marejant

La Generalitat de Catalunya ha de buidar l’abocador de Vacamorta i traslladar tots els residus a una altra abocador. Ho diu clarament una resolució judicial. El govern ja ha fet públic l’acord d’impacte...

L’APUNT

Per una societat més i més lliure

Algú va dir: “Ensenyi’m les seves escoles i li diré quin país té”. Mirin de substituir de la frase escoles per polítics, universitats, recerca o el que vulguin i veuran que aquesta màxima segueix...

L’APUNT

La importància de pensar el territori

La incidència dels humans sobre el territori, no ja com a societat o cultura, sinó com a plaga, és una realitat. D’aquí la importància de pensar molt i molt bé com hi interactuem. No ja pel concepte...

L’APUNT

La cultura com a ‘performance’

L’aparició dels monòlits arreu del món, com el cas del de Platja d’Aro, cal que els situem en el marc de l’art efímer, concretament dins l’escultòric. Tampoc és que se’n pugui dir efímer...

L’APUNT

Invasió Quechua per terra, mar i aire

La gent tenia ganes de sortir, moltes, infinites. I la demarcació de Girona, sigui muntanya o costa, s’ha vist envaïda de visitants assedegats de canviar d’escenari. Que els hi diguin als bars i...

L’APUNT

Però, què és la felicitat?

Un estudi de la Universitat de Girona sobre una mostra de més de sis mil nens i nenes catalans d’entre de 8 a 12 anys –abans de la pandèmia– conclou entre moltes altres dades que set de cada deu...

L’APUNT

Una seguretat en mans de vigilants?

La llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals en el seu article 1.2 diu: “Els municipis que no disposen de Policia Local poden dotar-se de guàrdies, vigilants, agents, agutzils o similars perquè...

L’APUNT

Una nova lliçó de la ‘grandeur’!

Més de vint regidors d’ajuntaments i ens supramunicipals reclamen reobrir les carreteres barrades per França; cinc carreteres secundàries que comuniquen les comarques gironines amb el Rosselló, el...

L’APUNT

Cap a on va l’estat del benestar?

La Covid ha estat un element més que ha posat a prova novament l’estat de benestar; és a dir, la implantació de polítiques amb caràcter universal, de serveis públics i socials que no són rendibles...