Brossa

Brossa. 2019. Espanya. 60'.
Direcció: Sergi Sala
Argument: Els inicis en el món de la literatura de Joan Brossa a través de la coneixença de J. V. Foix fins a la influència i mestratge que ha tingut en l'àmbit artístic mitjançant experiències avantguardistes cabdals com la revista Dau al Set.
Crítica: [ep] [eb] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [eb] [eb]