El lienzo

Le tableau. 2011. França. 76'.
Direcció: Jean-François Laguionie
Argument: Narra les desventures d'uns personatges que se surten d'un quadre inacabat per buscar el seu creador en altres obres. El seu grafisme s'inspira en Matisse, Derain i Bonnard.
Crítica: [ep] [ep] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [eb]