Francesc Roca Rosell

Francesc Roca Rosell

DE MEMÒRIA

Les exportacions de 1974

Les economies històricament dinàmiques com la catalana tendeixen a exportar tant a les grans àrees econòmiques properes, amb o sense fronteres, com a països molt llunyans. El dinamisme suec seria...

DE MEMÒRIA

El Coliseum barceloní

El 10 d'octubre del 1923, vint i vuit anys després del 22 de març del 1895, el dia en que Louis i Auguste Lumière van presentar el seu primer film a la Societat de foment de la indústria nacional de...

DE MEMÒRIA

En temps de les diligències

La primera línia de ferrocarril catalana (1848) i la primera autopista catalana (1968) van tenir el mateix recorregut: Barcelona-Mataró, o Mataró-Barcelona. En canvi, la primera empresa catalana (i...

DE MEMÒRIA

Espardenyes, sabates i vambes (i 2)

Les espardenyes, que com a mínim es fabriquen des del segle XIV, no únicament no han desaparegut sinó que, al segle XXI, viuen un gran moment. Ara bé, això no exclou altres èxits: el de les sabates...

DE MEMÒRIA

Espardenyes, sabates i vambes (1)

La necessitat d'anar calçat fora de l'àmbit domèstic és tan forta com la d'anar vestit. I, segons el lloc, per la rugositat dels sòls i pel clima, més punyent. Disposem d'una relativament bona informació...

DE MEMÒRIA

A Xile: artefactes, mobles i pedres

La qualitat i l'excel·lència de la tradició constructora de la societat catalana s'ha manifestat en molts moments històrics i en molts llocs del planeta. Un d'aquests moments és a cavall entre el...

DE MEMÒRIA

A la Vall d'Hebron: hospitals i universitats (i 2)

Abans del projecte d'hospital antituberculós de 1936 –i, si es vol, de la confiscació, en plena guerra del 36-39, del Palau de les Heures, per part de Presidència de la Generalitat- no hi ha cap iniciativa...

DE MEMÒRIA

A la Vall d'Hebron: hospitals i universitats (1)

Ala Vall d'Hebron, durant tot el segle XX, s'hi van anar localitzant les que han esdevingut unes grans fàbriques de salut física i de formació intel·lectual, amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron...

DE MEMÒRIA

La primera revolució agroalimentària

La revolució agroalimentària catalana, és a dir, la producció a gran escala d'alguns productes alimentaris, semielaborats i conservables, a Catalunya, va començar a final del segle XIX i va anar creixent...