Convocatòries

Cerca

Del
al

Prop de Santa Maria de Martorelles

Divendres, 26 febrer 2021

LITERATURA
Hostalric

Premis literaris de narrativa curta i de poesia Modest Salse. Categories: infantil, joves i adults. La presentació dels treballs serà en DIN A-4, escrits a ordinador per una cara a doble espai i amb lletra Times New Roman de cos 12. En la categoria infantil narrativa serà un conte il·lustrat manual o a ordinador. En els originals no hi podrà constar el nom de l'autor i hi haurà de constar un pseudònom. S'adjuntarà un sobre tancat a la part exterior del qual figurarà el títol del treball, el pseudònim, la categoria i la modalitat en la què participa. A l'interior hi constaran les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i data de naixement). A més, a les categories infantil i juvenil s'haurà d'indicar el curs escolar. Els treballs s'hauran de fer arribar abans del 19 de març de forma presencial a la biblioteca Modest Salse, o enviant un correu electrònic a l'adreça [email protected] Més informació, a la biblioteca, telèfons 972 87 40 40 i 630 18 56 86 o a [email protected] i www.bibgirona.cat/hostalric. Mostar més dates

Dies 4/02-19/03